Wat kost een zakelijke lening bij Qred?

Qred hanteert geen standaardtarief, maar evalueert elke aanvraag voor een zakelijk lening op individuele basis. Ons team maakt een algemene kredietbeoordeling of een ondernemer in staat is aan de toekomstige betalingen te voldoen, en kijken we of het geleende bedrag in verhouding staat tot de grootte en omzet van het bedrijf.

Bij Qred betaalt u iedere maand een vaste prijs voor een zakelijke lening van €1000 tot €200.000. Deze prijs bestaat uit twee delen: een vaste maandelijkse prijs voor het gebruikmaken van de lening (gebruikskosten), plus een vaste maandelijkse aflossing op het openstaande leenbedrag (amortisatie). Tel de twee bedragen bij elkaar op en u heeft uw totaal maandelijks bedrag. Het bedrag dat u aan maandelijks aan gebruikskosten en aflossing betaalt, wordt berekend o.b.v. het leenbedrag, de leentermijn, de kredietscore van een onderneming en andere factoren.

Waarom een vaste prijs voor een zakelijke lening?

Wij geven de voorkeur aan een vaste maandelijkse prijs, omdat u als ondernemer op deze manier precies weet wat er maandelijks wordt afgeschreven. U hoeft u zodoende nooit druk te maken over ingewikkelde rentetarieven of een plotselinge verhoging van uw maandelijkse lasten. Bij Qred blijft het maandelijkse bedrag de hele looptijd van uw zakelijke lening hetzelfde (tenzij u tussentijds een leningsverhoging aanvraagt en extra krediet wilt bijlenen).